anunturi ziar curierul national 7708

Anunțuri ziar – numărul 7708

Citații

C.I.I. Lalu Adriana, lichidator judiciar în Dosarul 1864/85/2018 al Tribunalului Sibiu, notifică deschiderea procedurii falimentului împotriva societaţii …

RELCO ACTIVE SPRL, desemnată în dosarul nr. 1899/85/2018 al Tribunalului
Sibiu în calitate de administrator judiciar provizoriu, notifică deschiderea
procedurii generale a insolvenţei împotriva societăţii …

NUMITA Pătru Vivi Luminiţa este citată la Judecătoria Craiova …

Diverse

SC TERMODENSIROM SA informează publicul că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de mediu …

ERHAN PLAST SRL, titular al activităţii Fabricarea articolelor din material …

Oferte serviciu

CONSILIUL LOCAL Negreşti, în calitate de autoritate publică tutelară a S.C „UTILITATI” S.R.L. Negreşti …

CONSILIUL LOCAL Negreşti, în calitate de autoritate publică tutelară a S.C „UTILITATI” S.R.L. Negreşti …

SC. MORENI PARC INDUSTRIAL SA. organizează procedură de selecţie pentru ocuparea unui număr de …

Cumpără ziarul în format digital și vezi anunțurile de azi