curierul national 7722

Anunțuri ziar – numărul 7722

Licitații

ADMINISTRAŢIA Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa cu sediul în Cluj-Napoca, str. Vânătorului nr. 17, Judeţul Cluj, cod poştal 400213, tel. 0264 – 433028, fax 0264 – 433026, e-mail: apecj@dast.rowater.ro, în calitate de unitate locatoare, anunță organizarea de licitaţii publice deschise cu ofertă în plic închis, pentru …

ADMINISTRAŢIA Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa cu sediul în Cluj-Napoca, str. Vânătorului nr. 17, Judeţul Cluj, cod poştal 400213, tel. 0264 – 433028, fax 0264 – 433026, e-mail: apecj@dast.rowater.ro, în calitate de unitate locatoare, anunță organizarea de licitaţii publice deschise cu ofertă în plic închis, pentru …

UNIVERSITATEA de Medicină și Farmacie din Craiova, cu sediul în strada Petru Rareș, nr. 2, scoate la licitație cu strigare …

ANUNȚ DE PARTICIPARE la licitația deschisă pentru concesiune bunuri. Informații generale privind concedentul …

Citații

JUDECĂTORIA MOTRU citează pe …

Oferte serviciu

S.C. APA SERV VALEA JIULUI SA Petrosani, cu sediul in Petrosani, str. Cuza Voda, nr. 23, jud. Hunedoara, tel/fax 0254543144, 0254546672, site www.asvj.ro, in conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin CONSILIUL DE ADMINISTRATIE/COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE anunta organizarea selectiei in vederea ocuparii posturilor vacante pentru …

Cumpără ziarul în format digital și vezi anunțurile de azi