anunturi ziar curierul national 7744

Anunțuri ziar – numărul 7744

Oferte serviciu

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂVODARI, în calitate de Autoritate tutelară a SC TERMICA DISTRIBUŢIE NĂVODARI SRL, în conformitate cu dispoziţiile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, lansează procedura publică de selecţie …

Anunțuri de mediu

FIN – ECO SA, cu sediul în Braşov, str. Vlad Ţepeş nr. 13, jud. Braşov, aduce la cunoştinţa celor interesaţi organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de …

Licitații

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa cu sediul în Cluj-Napoca, str. Vânătorului nr. 17, Judeţul Cluj, cod poştal 400213, tel. 0264-433028, fax 0264- 433026, e-mail: apecj@dast.rowater.ro, în calitate de unitate locatoare, anunță organizarea de licitaţii publice deschise cu ofertă în plic închis, pentru …

Cumpără ziarul în format digital și vezi anunțurile de azi