anunturi ziar curierul national 7753

Anunțuri ziar – numărul 7753

Oferte serviciu

Pluri Consultants România anunţă prelungirea cu 15 zile a procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru 1 post de administrator neexecutiv, membru în Consiliul de Administraţie al S.C. APĂ CANAL IFLOV S.A …

R. A. AEROPORTUL INTERNATIONAL „George Enescu” Bacău, cu sediul în loc. Bacău, str. Aeroportului nr.1, organizează concurs în perioada 07.11.2018-27.11.2018, pentru ocuparea a două posturi de …

Licitații

S. NOVA APASERV SA Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, Bdul Mihai
Eminescu 34, județul Botoșani, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare …

Citații

INSOLV CONSULT IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului LOTTO IMOBILIARE SRL conform Înch. nr. 461/2.11.2018 pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul 2379/85/2018, în temeiul art. 99 alin. (3) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului LOTTO IMOBILIARE SRL …

Diverse

ÎN CONFORMITATE cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, TITULARUL, UAT Comuna Chiajna, str. Păcii, nr. 75, intenţionează să solicite de la AN „Apele Române” – direcţia apelor Argeș – Vedea – Aviz de gospodărire a apelor pentru investiția …

Cumpără ziarul în format digital și vezi anunțurile de azi