anunturi ziar curierul national 7766

Anunțuri ziar – numărul 7766

Licitații

ABA DOBROGEA LITORAL organizează în data de 07.12.2018 la sediul ABA DL, în sala de şedinţe, licitaţie publică …

COMUNA CHIAJNA, cu sediul în jud. Ilfov, strada Păcii nr. 75, având Cod de Înregistrare Fiscală nr. 4364527 și cont bancar nr. RO 63 TREZ 4215006XXX000273, deschis la Trezoreria Ilfov, cu telefon 021.4361122, fax 021.4361144, organizează în data de 19.12.2018 …

Notificare

NOTIFICARE privind contul bancar ce a fost deschis de acţionarul majoritar în favoarea acţionarilor minoritari care nu au încasat contravaloarea acţiunilor COMNORD SA BUCUREŞTI …

Pierderi

DENNIMPEX SRL