anunturi curierul national 7787

Anunțuri ziar – numărul 7787

Oferte serviciu

ROSILO ENGINEERING SRL, cu sediul în Braşov, angajează …

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL …

PRIMĂRIA municipiului Codlea, CUI 4777108, cu sediul în Codlea, str. Lungă nr. 33, jud. Braşov, organizează concurs …

URGENT: Caut un ghid pentru …

Licitații

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa cu sediul în Cluj-Napoca, str. Vânătorului nr. 17, Judeţul Cluj, cod poştal 400213, tel. 0264.433028, fax 0264.433026, e-mail: apecj@dast.rowater.ro, în calitate de unitate locatoare, anunță …

R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL „G. Enescu” Bacău, cu sediul în Mun. Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1, înregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO4278841, organizează licitaţie …

R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL „G. Enescu” Bacău, cu sediul în Mun. Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1, înregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO4278841, organizează licitaţie …

R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL „G. Enescu” Bacău, cu sediul în Mun. Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1, înregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO4278841, organizează licitaţie …

R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL „G. Enescu” Bacău, cu sediul în Mun. Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1, înregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO4278841, organizează licitaţie …

COMUNA CHIAJNA, cu sediul în jud. Ilfov, strada Păcii nr. 75, având Cod de Înregistrare Fiscală nr. 4364527 și cont bancar nr. RO-63 TREZ 4215006XXX000273, deschis la Trezoreria Ilfov, cu telefon 021 436 1122, fax 021 436 1144, organizează …

CII TIFREA MARIUS vinde prin licitaţie publică cu strigare …

Pierderi

COSTELLO PROD COM IMPEX SRL, CUI6191929 declară pierdut …

NEGRU A. ALEXANDRU II

SUSANU IOSIF ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

Cumpără ziarul în format digital și vezi anunțurile de azi