anunturi ziar curierul national 7824

Anunțuri ziar, numărul 7824

Licitații

SUBSCRISA Intercom Management SPRL in calitate de lichidator judiciar al debitoarei GAMA CONS PROIECT SRL …

LICHIDATORUL JUDICIAR INTERCOM MANAGEMENT SPRL cu sediul ales in Bucuresti Bd Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. B, et. 8, ap. 45, sector 3, al GROUP LATINO SRL …

Notificări

RELCO ACTIVE SPRL, desemnată în dosarul nr. 2615/85/2018 al Tribunalului Sibiu în calitate de administrator judiciar, notifică deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva societăţii Johann Bau SRL …

Convocator

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societăţii TURISM FELIX S.A. având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr.31/1990 cu completările şi modificările ulterioare …

Adunări Generale

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR CECCAR FILIALA BUCUREȘTI 16.03.2019 …

Prestări servicii

MESERIAȘI ACOPERIȘURI realizăm acoperișuri de la A la Z, dulgherie, tinichigerie, vopsitorie, echipa de meseriași specializată în domeniul acoperișurilor reparații, modificări etc. Telefon: 0725.512.250.

AVOCAT ofera asistare si reprezentare in cauze civile si penale. Tel. 0723.700.700.

Pierderi

NANO Speciality Coffee SRL

PIERDUT CARNET de student …

Cumpără ziarul în format digital și vezi anunțurile de azi