Etichetă: anuntur ziar

  • Anunțuri ziar – numărul 7846

    Anunțuri ziar – numărul 7846

    Licitații CONSILIUL LOCAL al orașului Ovidiu, cu sediul în orașul Ovidiu, str. Sănătății, nr. 7, cod poștal 905900, reprezentat legal prin Primar … CONSILIUL LOCAL al orașului Ovidiu, cu sediul în orașul Ovidiu, str. Sănătății, nr. 7, cod poștal 905900, reprezentat legal prin Primar … CII TIFREA MARIUS vinde prin licitaţie publică cu strigare următoarele…

  • Anunțuri ziar – numărul 7818

    Anunțuri ziar – numărul 7818

    Oferte serviciu SC LOCATIV SA Târgu Mureş, cu sediul în Tg. Mureş, str. Bartok Bela nr.2/A, prin Comisia de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru … REGIA DE ADMINISTRARE a Domeniului Public şi Privat al judeţului Argeş organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi vacante … ANUNŢ DE RECRUTARE şi selecţie. În numele clientului său Societatea de…